Wat is Haptotherapie?

Voelend in contact met jezelf en de ander

Persoonsgericht

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarbij jij en je gevoelens centraal staan (hapsis betekent gevoel/tast in het Grieks). Stilstaan bij je gevoelens vraagt aandacht en tijd. Tijdens de haptotherapie is er de aandacht en ruimte om samen te onderzoeken hoe en waar je tegenaan loopt in het dagelijkse contact met jezelf en met anderen. Veel van hoe we ons gedragen wordt bepaald door hoe we ons - al dan niet bewust - voelen en hoe anderen op ons reageren. Belemmerende patronen die we hierin hebben opgedaan kunnen ons behoorlijk "vast zetten". Vaak wil je wel anders, maar je weet niet hoe of bepaalde gevoelens houden je vast in de greep of veroorzaken lichamelijke klachten. Tijdens de haptoherapie kijken we naar deze patronen en doe je nieuwe ervaringen op waardoor je je vrijer leert voelen in het contact met jezelf en met anderen.

 

Je gevoelens geven aan hoe het met je is en hebben naast een emotioneel, ook een lichamelijk aspect. Wanneer je bijv. minder in contact bent met je eigen gevoelens dan vertaalt zich dat ook vaak lichamelijk door een hogere spanning. Andersom werkt het vaak ook zo. Als je ergens lichamelijk last van hebt, bijv. chronische pijn, dan is dat ook van invloed op hoe je je voelt. Vaak komen mensen bij de haptotherapeut als ze niet lekker in hun vel zitten. Lees hier voor wie haptotherapie wat kan betekenen.

Voelende vermogens

Ik breng je als haptotherapeut in contact met wat je lijf je laat voelen. Een kind voelt vaak van jongs af aan al of iets hem goed doet of niet. Wanneer iets goed voelt beweegt hij daarnaar toe en opent zich, er is een "ja".  Wanneer iets niet goed voelt dan sluit hij zich en beweegt hij zich er vanaf, er is een "nee".  Dit noemen we binnen de haptotherapie de vanzelfsprekende beweging. Vaak zijn we deze vanzelfsprekende beweging in de weg naar onze volwassenheid kwijtgeraakt door allerlei beperkende overtuigingen, oordelen en verwachtingen vanuit onze omgeving. Het voelen en aangeven van eigen grenzen raakt op de achtergrond. Wat cliënten vaak zeggen is dat ze zich verwijderd van zichzelf voelen en hun gevoelens. Anderen worden juist regelmatig overspoeld door alle emoties die ze ervaren. Soms zijn er oude gevoelens die nog een plek moeten krijgen.

Ik laat je in de haptotherapie ervaren hoe je weer contact kan maken met je voelende vermogens zodat je deze meer in beheer krijgt. Cliënten ervaren tijdens de therapie meer contact met zichzelf en leren te luisteren naar wat hun lichaam hun vertelt. Eigen grenzen worden weer ervaren en aangegeven. Hierdoor neemt je zelfvertrouwen en (emotionele- en fysieke) draagkracht toe waardoor je vitaler en veerkrachtiger in het leven staat.

Haptotherapie: je gevoeld voelen

Ik maak binnen de therapie gebruik van een combinatie van gesprek, oefeningen en de affectieve aanraking. Binnen de haptonomie speelt de affectieve aanraking een belangrijke rol. Als kind zijn we (in meer of mindere mate) affectief aangeraakt en voelen we ons daardoor bevestigd en gewaardeerd in wie we zijn. Het is een belangrijk voorwaarde voor het ontwikkelen van een fundamenteel vertrouwen en een "gevoeld" voelen.

 

In ons volwassen leven verdwijnt deze bevestigende aanraking vaak. De haptotherapeut gebruikt de affectieve aanraking omdat deze zo belangrijk is om je te laten ervaren dat je er helemaal mag zijn, met alles wat er is. Dat geeft veel vertrouwen en biedt een weg naar meer zelfacceptatie en persoonlijke groei. In de aanraking kan je verder onderzoeken waarin je (aan-)geraakt wordt en hoe je dit al dan niet in contact brengt naar de ander. Contactpatronen worden helder (en lijfelijk) voelbaar en je leert je openen in jezelf en naar je omgeving toe. Dat is ook lijfelijk te voelen. Je lijf ontspant zich meer en is meer voelend en veerkrachtiger aanwezig. Voor eigen ervaringen van cliënten lees ook reviews.

 

Naast de bevestigende aanraking op de behandelbank, doen we contactoefeningen en werken we met verschillende materialen (bijv. een wiebelplank) om gevoelservaringen op te doen. Steeds staan jouw ervaringen en gevoelens in relatie tot jouw hulpvraag centraal. 

 

Om bewust te worden van (oude) patronen, blijf ik als therapeut niet buiten schot. Ik zal veelvuldig mijn waarneming inzetten wanneer dat dienstbaar is aan jouw proces. Op deze wijze is ons contact een spiegel voor wat in het dagelijkse leven soms ook gebeurt. Dat is leerzaam, maar soms ook confronterend. Mijn humor, lichtheid, maar ook mijn zachtheid zijn typerend voor mijn begeleidingswijze. 

Contact & Informatie

Mocht je meer willen lezen over haptotherapie, klik dan op links en literatuur. Voor verdere informatie of een afspraak vul het contactformulier in of neem contact op met GZ haptotherapie-Amsterdam.